Diaspora Instituut Nederland (DIN)

Diaspora Instituut Nederland (DIN)

www.diasporainstituutnederland.nl

Website Diaspora Instituut Suriname (DIS)

www.diaspora.sr

Activiteitenkalender

De volgende kennisavonden en netwerkavonden worden georganiseerd in 2022:

 • Almere - onbekend
 • Den Haag - onbekend
 • Rotterdam - onbekend
 • Amsterdam - onbekend
 • Utrecht - onbekend

De doelen van DIN in het kort:

 • Het bevorderen van de relaties tussen organisaties, bedrijven, instituten en personen die in Suriname en Nederland zijn gevestigd om zodoende een bijdrage te helpen leveren aan de ontwikkeling van Suriname.
 • Het leveren van bouwstenen aan het diasporabeleid met de regering van Suriname mede in samenwerking met DIS.
 • Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 •  Het Diaspora Instituut Nederland is hét orgaan dat in Nederland de relatie tussen organisaties, bedrijven, instituten en personen die in Suriname en Nederland zijn gevestigd stimuleert en faciliteert, om zodoende een bijdrage te helpen leveren aan de ontwikkeling van Suriname. Daarnaast levert het instituut bouwstenen aan het diasporabeleid van de regering van Suriname, mede in samenwerking met het Diaspora Instituut in Suriname.
 • Wij, het Diaspora Instituut Nederland, bereiken ons doel door onder andere het diasporabeleid van de regering van Suriname naar relevante politieke, bestuurlijke en maatschappelijke organisaties te ondersteunen; het exploreren en identificeren van het in Nederland beschikbare kennispotentieel dat dienstbaar kan zijn voor de ontwikkeling van Suriname en het opbouwen c.q. bevorderen van netwerken tussen personen van Surinaamse afkomst onderling en met inwoners van Suriname en vertegenwoordigers van de Surinaamse overheid.
 • Het Diaspora Instituut Nederland is de directe counterpart van het Diaspora Instituut Suriname en is officieel gelanceerd op 11 september 2021 door de president van de Republiek Suriname Z.E. de heer Chandrikapersad Santokhi.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Plan van aanpak & werkindeling voor DIN

Het Diaspora Instituut Nederland wil Suriname ondersteunen bij het realiseren van de SDG’s en koppelt haar inbreng aan deze doelen.

In het onderstaande schema is de werkindeling van de verantwoordelijken binnen DIN aangegeven.

DIN Diaspora Instituut Nederland Werkindeling

Organisatie

21 Augustus 2022 - Laatste nieuws: het bestuur is afgetreden en de ondervoorzitter neemt tijdelijk waar.
Volltallig bestuur treedt af
Santokhi gaat Diaspora Instituut met Rutte bespreken

Het Bestuur

Het bestuur van het Diaspora Instituut Nederland wordt gevormd door: 

Kathleen Ferrier, voorzitter

John Brewster, ondervoorzitter tevens penningmeester

Harriëtte Mingoen, secretaris

Prenobe Oemrawsingh

Jason Watkin

Roy Ashruf, bestuurssecretaris

Naast het Bestuur van DIN, sorteert er een Raad van Advies. De Raad van advies geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur op strategisch en tactisch niveau aangaande de gestelde doelen van het DIN.

De Raad van Advies

Hugo Fernandes Mendes

Dowlatram Ramlal

Radjinderpersad Bhoendie

 

Het collegiale bestuur van DIN heeft op verscheidene gebieden baanbrekend werk verricht als uitvloeisel van de individuele expertisen die zij hebben. Het bestuur is als collectiviteit in staat om de brug met het moederland op een effectieve en efficiënte manier te slaan, in te bedden, verstevigen en te garanderen, waarbij behoorlijk bestuur het credo is zowel in woord als in daad.