Landbouw in Suriname

Deze page gaat in op de ontwikkeling van de landbouwsector in Suriname.

De huidige situatie en business opportunities per district worden beschreven.

Missie en Visie

...

Ambitie en Doelen

...

Prioriteitsgebieden

Certificering van de producten voor export is topprioriteit voor alle landbouwers in Suriname.

Het realiseren van laboratoria in elk district om dit heel makkelijk/laagdrempelig te maken is een grote uitdaging.

Brokopondo

...

Commewijne

...

Coronie

...

Marowijne

...

Nickerie

...

Para

...

Paramaribo

...

Saramacca

...

Sipaliniwi

...

Wanica

...