Bigi Pan

Een adembenemende natuurplek in Suriname waar je op vakantie moet zijn geweest!

Deze pagina introduceert Bigi Pan aan toeristen, ondernemers en studenten.

Bigi Pan is de grootste lagune van Suriname. Via het Jamaerkanaal staat Bigi Pan in verbinding met de Nickerierivier.

Het is vanwege de grote vogelrijkdom en het feit dat honderdduizenden trekvogels het Bigi Pan Bijzonder Beheersgebied als hun voedselgebied gebruiken, dat dit areaal een internationale erkenning heeft ontvangen. In het gebied leven onder andere de opvallende rode ibis en flamingo.

Bigi Pan is een Bijzonder Beheersgebied. In zo een gebied mogen verscheidene commerciële activiteiten (zoals visserij, landbouw, aquacultuur) ontwikkeld en uitgevoerd worden, echter alleen op die manier zodat de productiviteit en de hulpbronnen van het gebied in stand blijven en dat de opbrengst gegarandeerd blijft.

Big Pan betekent Groot Meer. Het gebied is gevormd uit vele kreken, mangroves en natte- en droge moerassen.

Bigi Pan is een rijke voedselbron voor een groot aantal vogelsoorten, trekvogels (± 50 soorten), die vanuit het koude noorden komen overwinteren.

Daarnaast zijn er meer dan 70 volgelsoorten die permanent verblijven in Bigi Pan.

Een van de meest bekende vogels uit het gebied is de Rode Ibis.

Naast vogels is het gebied ook rijk aan veel soorten vissen, zoals tilapia, en vele soorten reptielen.

Het Bigi Pan Bijzonder Beheersgebied ligt in het noord-westelijk deel van de Surinaamse Estuariene zone, ten noorden van de Nickerierivier. De noordgrens ligt op zee, op een lijn waar de diepte van het water bij eb niet meer is dan 6 m.

Het Bijzonder Beheersgebied heeft een landoppervlak van 67.900 hectare (679 km2) en een ongeveer even groot oppervlak aan zeewater. Van de landoppervlakte is ongeveer 15.000 hectare ingepolderd ten behoeve van de rijstbouw en op een klein oppervlak wordt eveneens veeteelt bedreven.

(bron: Wikipedia)

LBB is de Beheerder van Bigi Pan

Het beheer van Bigi Pan ligt in handen van LBB ('s Lands Bosbeheer).

Lodges

Er zijn verschillende lodges actief in Bigi Pan. Enkele hiervan zijn:

 • Albatros Lodge
 • Mandje
 • Stephanie’s lodge
 • Bigi Pan Eco Lodge
 • Akira Over Water resort

Dezde lodges bieden het comfort dat past bij Bigi Pan.

Bigi Pan Eco Lodge

Aikira over Water Resort

Dit resort heeft een mooie en duidelijke website: https://www.akiraoverwaterresort.com

Investeren en Ondernemen

Kaart van Bigi Pan Muma

Onder strikte voorwaarden weliswaar, maar Bigi Pan biedt vele mogelijkheden voor duurzaam ondernemen en investeren.

Leest u vooral ook de districtspagina van Nickerie. U krijgt dan een mooi beeld van Nickerie en uw mogelijkheden aldaar.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met de district commisaris van Nickerie, Mevrouw Senrita Gobardan, +597 231 712.

Lees het Bigi Pan Management Plan uit 2013.

Monitoring en Evaluatieplan uit 2013.

Lees dit document over Bigi Pan van de universiteit van Wageningen: WUR.nl

Lees de pagina over Bigi Pan bij de stichting te berscherming van kustvogels: WHSRN.org

Onderzoeksmogelijkheden en Business Opportunies

Er zijn veel mogelijkheden voor onderzoek en business in Bigi Pan.

Bijvoorbeeld:

 • Webcams
 • Klimaatverandering bestuderen
 • Behoud biodiversiteit onderzoeken
 • Een van de vogelsoorten bestuderen en monitoren
 • Een van de vissoorten bestuderen en monitoren
 • Een ander soort dier bestuderen en monitoren
 • Bewaken en in kaart brengen van de mangrove
 • Afvalhoeveelheid meten en bestrijdingsmiddelen meten in het water
 • Onderzoek naar veilige en efficiente zonnepanelen en windturbines (windmolens) en andere vormen van alternatieve energie
 • Onderzoek naar de teelt van de mangrove oester (deze zuivert water en is eetbaar)
 • Samenwerking tussen lokale en verschillende internationale universiteiten in een veldonderzoeksstation en een campus voor studentenhuisvesting met lopende onderzoeksstudies op de volgende gebieden/velden:
  Mangrove-ecologie, (kooicultuur) aquacultuur en o.a. mangrove-oestercultuur, groene energietechnologie, ecotoerisme, bouwtechnologie voor wetlands en alternatieve bouwmaterialentechnologie, klimaat- en milieustudies.
 • Studentenhuisvesting kan nabijgelegen tropische landbouwonderzoekers huisvesten voor stations zoals het huidige Adron.

Neem contact op met de districtscommissaris voor meer info.