Gezondheidszorg

25 juli 2022 - Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) in Suriname zoekt met spoed 5 kinder IC Verpleegkundigen.

Deze pagina geeft inzage in de huidige situatie van de gezondheidszorg in Suriname.

Onder gezondheidszorg vallen in deze onder andere: ziekenzorg, armoedezorg, ouderenzorg, jongerenzorg, gehandicaptenzorg en verslavingszorg.

Beleidsplan Gezondheidszorg

De huidige minister van gezondheidszorg is Amar Ramadhin. De directeur gezondheidszorg is Rakesh Gajadhar Sukul,

Dit is het beleidplan van de gezondsheidszorg in Suriname.

Missie en Visie

De missie van de gezondheidszorg in Suriname is Onbekend

De visie op de gezondheidszorg in Suriname is Onbekend

Ambities en Doelen

De ambitie van de gezondheidszorg in Suriname is Onbekend

In 2020 is een rapport gemaakt over Extreme Armoede in Suriname.

Dit is een artikel over aanpak armoede in Suriname.

Het is momenteel onbekend of de adviezen uit het rapport zijn overgenomen in het beleid.

Omschrijving van de Organisatie van de Zorg

In Suriname heeft iedereen recht op zorg volgens de recente wet op de zorg:

zorgwet-suriname-2014.pdf

Veel van de 600.000 Surinamers kennen de inhoud van deze wet niet. Met name arme mensen en oude en eenzame vrouwen. Op enig moment worden bijvoorbeeld de oude vrouwen ziek en verward, waarna hun huis wordt leeggehaald en ze blijken geen identiteitspapieren te hebben en geen Bazokaart (de Basis Zorgverzekeringskaart). Dit zorgt voor veel leed en nood bij deze mensen.

Op de website www.basiszorg.sr van UBO (het uitvoeringsorgaan voor de zorg) is na te lezen hoe men tot bepaalde zorg toegang kan krijgen.

Het ministerie van Volkgsgezondheid in Suriname is verantwoordelijk voor de gezondheidszorg in samenwerking met het ministerie van SoZaVo (Sociale Zaken en Volkshuisvesting.

Op de website health.gov.sr is te lezen wat hun verantwoordelijkheden precies zijn.

Hier staat informatie over de basiszorgverzekering

De BOG organisatie richt zich op preventieve zorg: https://bogsuriname.com.

In Suriname wordt de zorg op twee wijzen geleverd: Nationale zorg en zorg in het binnenland.

Nationale zorg wordt geleverd in de districten Paramaribo, Wanica, Saramacca, Coronie en Nickerie

Binnenlandzorg wordt geleverd in Marowijne, Para, Brokopondo en Sipaliwini.

De organisatie Mediche Zending (www.medischezending.sr) levert in veel binnenlandse gebieden basiszorg in de vorm van medische posten. Maar ze kunnen niet qua capaciteit alle basiszorg leveren.

Suriname kent een klein aantal ziekenhuizen waar allerlei budgettaire tekorten zijn en achterstallig onderhoud, onder andere betreffende sanitaire voorzieningen en achterstand in trainingen en opleidingen, denk bijvoorbeeld aan modern voorraadbeheer en tekorten in medische middelen en apparatuur.

Hier staat informatie over de ziekenhuizen in Suriname.

Er zijn een tiental huizen voor ouderenzorg, jongerenzorg, gehandicaptenzorg en veslavingszorg. Verder op de pagina worden de belangrijkste organisaties per district gelist. Al deze huizen hebben te maken met budgettaire uitdagingen, achterstallig onderhoud, achterstand in trainingen en tekorten in voorraden van middelen en apparatuur.

Op dit moment (in 2022) is het onduidelijk voor veel mensen of zij recht hebben op of eigenaar zijn van hun patientendossier wanner men een geschil heeft met een arts.

Later in 2022 wordt een digitaal patientendossier project opgestart.

Er zijn regelingen wanneer je arm bent en je kind in het buitenland wilt laten opereren (zoals de ARMULOV regeling). Voor veel mensen is het niet inzichtelijk hoe deze regeling werkt.

Voor veel mensen in Suriname is het slecht inzichtelijk welke diensten VG en SoZaVo leveren op het gebied van zorg en armoedebestrijding. Er zijn geen websites waarin de producten en diensten op gepubliceerd staan en welke loketten er zijn waar je je kunt melden.

Het is onbekend of er maandelijks in de verschillende districten

Veel mensen zijn afhankelijk van toevallige kennis die weten waar je bij een organisatie moet zijn voor hulp.

Het ontbreekt in Suriname in veel districten aan hulp- en zorgorganisaties. Zo is er wel het Rode Kruis in Paramaribo (www.redcross.sr), maar is er geen Rode kruis locatie in andere districten op honderden kilometers afstand.

Op veel plekken in Suriname is de afstand tot het dichtsbijzijnde ziekenhuis is uren meer dan 3 uur en in termen van reisafstand meer dan 100 km.

Dit zorgt ervoor dat je in veel gevallen te ver af woont van een Spoed Eisende hulp om snel genoeg geholpen te worden.

In Suriname is de decentralisatie in de verschillende districten nog niet afgerond. Dit zorgt voor zeer grote afhankelijheid naar Paramribo toe waar wel zorgorganisaties zijn. Wanneer men echter geen geld heeft om naar Parmaribo te reizen, heeft men vaak geen toegang tot een huisarts of andere vorm van zorg.

De armoedegrens in Suriname ligt rond de 150 euro tot 200 euro per maand. Waarschijnlijk leven 150.000 mensen in Suriname in armoede.

Noodsituaties

Er is een chronisch gebrek aan middelen en machines.

Het ontbreekt aan ambulances per district in Suriname. 24 Ambulances met mensen en middelen zouden per direct veel leed en nood kunnen voorkomen (dd 6 juni 2022).

Het is niet inzichtelijk wanneer de laatste officiele hygiëne-inspecties zijn gehouden in Surinaamse ziekenhuizen of wat de landelijke norm is voor hygiene in de zorginstellingen. Het is niet inzichtelijk wat de inhoud is van de laatste gemaakte rapporten betrefende inspectie van hygiëne in de ziekenhuizen.

Het ontbreekt aan wijkteams in de wijken van Paramaribo om verwarde, daklozen en verslaafde mensen op te sporen en in een zorgtraject op te nemen.

Uit sommige metingen blijkt dat vrouwen in het binnenland van Suriname een veel hoger kwikgehalte in het haar hebben dan vrouwen in de hoofdstad.

Vissen die door deze vrouwen in het binnenland worden gegeten bevatten ook hoge concentries aan kwik.

Op dit moment (Medio 2022) is het niet bekend dat er een project loopt om de huidige situatie en gezondheidsrisico's in beeld te brengen.

Uitdagingen

Opportunities

Kankeronderzoek/research: ...

Nierdialyse: ...

Diabetes: ...

Brokopondo

In het district Brokopondo zijn de volgende noodsituaties:

Er is GEEN ziekenhuis in Brokopondo. De bedoeling is dat Brokopondo gebruik maakt het ziekenhuis in Pokigron/Atjoni. Echter dat gebouw staat geheel leeg.

In het district Brokopondo zijn de volgende uitdagingen:

...

In het district Brokopondo zijn de volgende opportunities:

...

Commewijne

In het district Commewijne zijn de volgende noodsituaties:

...

In het district Commewijne zijn de volgende uitdagingen:

...

In het district Commewijne zijn de volgende opportunities:

...

Coronie

In het district Coronie zijn de volgende noodsituaties:

...

In het district Coronie zijn de volgende uitdagingen:

...

In het district Coronie zijn de volgende opportunities:

...

Marowijne

In het district Marowijne zijn de volgende noodsituaties:

...

In het district Marowijne zijn de volgende uitdagingen:

...

In het district Marowijne zijn de volgende opportunities:

...

Nickerie

In Nickerie zijn de volgende ziekenhuizen en zorginstellingen:

  • Mungra Medisch Centrum (http://www.szn.sr/) voorheen s’Lands Ziekenhuis Nickerie

In het district Nickerie zijn de volgende noodsituaties:

...

In het district Nickerie zijn de volgende uitdagingen:

In het district Nickerie zijn de volgende opportunities:

Para

In het district Para zijn de volgende noodsituaties:

...

In het district Para zijn de volgende uitdagingen:

...

In het district Para zijn de volgende opportunities:

...

Paramaribo

In Paramaribo zijn de volgende ziekenhuizen en zorginstellingen:

  • AZP (https://www.azp.sr - deze website is al sinds oktober 2021 niet meer beschikbaar)
  • Diakonessenhuis (http://www.diakonessenhuis.org)
  • Sint Vincentius Ziekenhuis (https://www.svzsuriname.org)

In het district Paramaribo zijn de volgende noodsituaties:

In het district Paramaribo zijn de volgende uitdagingen:

...

In het district Paramaribo zijn de volgende opportunities:

...

Sipaliwini

In het district Sipaliwini zijn de volgende noodsituaties:

Er is GEEN ziekenhuis in het ressort Boven-Suriname. De bedoeling is dat men een ziekenhuis krijgt in Pokigron/Atjoni. Echter het gebouw daarvoor staat geheel leeg.

In het district Sipaliwini zijn de volgende uitdagingen:

...

In het district Sipaliwini zijn de volgende opportunities:

...

Saramacca

In het district Saramacca zijn de volgende noodsituaties:

...

In het district Saramacca zijn de volgende uitdagingen:

...

In het district Saramacca zijn de volgende opportunities:

...

Wanica

In het district Wanica zijn de volgende noodsituaties:

...

In het district Wanica zijn de volgende uitdagingen:

...

In het district Wanica zijn de volgende opportunities:

...

Contact & Feedback

Wij vragen u als lezer om uw hulp. Op deze page mogen alleen maar verifieerbare feiten staan.

Indien noodistuaties, uitdagingen of tekortkomingen zijn opgelost, zal dit nadat het is aangegeven en geverifieerd, zo snel mogelijk worden verwerkt op deze page.

Stuur uw informatie of feedback daarover naar info@discover-suriname.com.

Wij verwerken de informatie zo snel mogelijk.