Red de Mangroven in Suriname

mangroves

10 miljoen euro is nodig voor restauratie en beheer van de Mangroven langs de 386 kilometer lange kust.

Het hele kustgebied van Suriname, alle inwoners aan de kust en alle landbouwactiviteiten aan de kust zijn in gevaar.

Door klimaatverandering en erosie van de kust zal het zoute zeewater het land overspoelen de komende 100 jaar en wonen en landbouw onmogelijk maken.

Dit kunnen wij tegengaan door de mangroven te redden en beheren.

Om de mangroven in Suriname te kunnen redden en goed te kunnen beheren is eenmalig 10 miljoen euro nodig en jaarlijks 1 miljoen euro.

Dit geld is nodig voor het maken, plaatsen en beheren van open houten damwanden en het kweken, aanplanten en beheren van jonge mangroven bomen.

De open houten damwanden breken de golven en zorgen ervoor dat de plantjes kunnen groeien.


mangroven forum suriname

Doneer aan:
Vereniging Mangroven Forum Suriname (MAFOSUR)
Rekeningnummer 2002202621 (EUR)
Rekeningnummer 2002202648 (USD)
Rekeningnummer 2002202664 (SRD)
GODO bank
Suriname

Lees alles over MAFOSUR de website: mafosur.org.

Bij de vereniging MAFOSUR is het beheer van de mangroven in goede handen.

In nauwe samenwerking met de overheid is de vereniging al gestart met aanplant activiteiten.

De vereniging heeft echter leden nodig. Voor ondersteuning en vrijwilligerswerk voor het beplanten en beschermen van bomen en Mangroven.

Mangroveboom aanplant
Foto van vrijwilligers die mangrovenbomen aanplanten

Contactgegevens MAFOSUR
Secretariat MAFOSUR
Joan Telgt
+597 8811531
mafosur@gmail.com

Persoonlijke brief Prof. Naipal

Prof Naipal zet zich al jaren lang in voor het redden en beheren van de mangroven in Suriname.

Lees hier zijn persoonlijke brief aan u

Video Surinaamse MangrovenPresentaties over de Mangroven

Download hier presentatie 1

Download hier presentatie 2


Mangroven Educatie Centrum Coronie (MECC)Mangroven Educatie Centrum

Enkele jaren geleden is in Coronie het Mangroven Educatie Centrum Coronie opgezet.

Verschillende mensen en organisaties hebben daar een bijdrage aan geleverd.

Er zijn lesmodulen ontwikkeld en een tentoonstelling door middel van een diorama, een schaalmodel van het ecosysteem.

Helaas is het centrum vervallen.

Afdeling Natuurbeheer is een afdeling van Dienst’s Lands Bosbeheer (LBB) en heeft nu het beheer over het MECC.

Het centrum heeft 50.000 euro om weer de educatiefunctie te gaan vervullen die het had.

Neemt u contact op met het centrum als u met een donatie of investering het centrum wilt helpen.

Lees hier over het UNDP project
Download de UNDP-documenten
Diorama Mangrove
Foto van een diorama in het educatie centrum
Mangrove Kust

10 Feiten over Mangroven

Bronnen van de feiten: Het Wereld Natuur Fonds en Prof. Naipal, oprichter vereniging MAFOSUR.

Feit 1: Mangroven zijn de meest natuurlijke en duurzame kustbescherming voor Suriname

Mangroven zijn bomen of struiken die voorkomen in de tropen en subtropen op de overgang van land naar zee.

Langs een groot deel van de 386 km lange Surinaamse kust komen mangroven voor.

Ze bieden bescherming tegen erosie door met hun wortels de zeegolven af te breken en sedimenten te stabiliseren. Hierdoor kan de kust weer aangroeien.

Mangrovebowamen zijn heel goed te beplanten en daardoor kan een beschadigd mangrovebos met goed beheer worden gered en hersteld.

Feit 2: Mangroven beschermt een kustlijn tegen stormen

Mangrovenwortels kunnen de hoogte van stormgolven met wel 66% verminderen.

Feit 3: Goed beheer van de mangroven voorkomt grote overstromingen in de stad Paramaribo

Als we nu niets doen, dan zal binnen 70 jaar het water meer dan een meter hoog in de straten van Paramaribo staan.

Dit kunnen we echter voorkomen door nu de mangroven te redden en goed te beheren.

Feit 4: Goed beheer van de mangroven houdt landbouw aan de kust in stand

Als we de mangroven nu herstellen, dan voorkomen we dat het zeewater de landbouwgronden bereikt die vlak achter de kust liggen.

De mangroven gaat helpen dat de kust weer kan aangroeien.

Feit 5: Een mangrovenbos is heel goed voor de visstand en visserij

Een woud van wortels en takken onderwater creëert een veilige kraamkamer voor veel kleine visjes en garnaaltjes.

Mangroven zorgt daarom voor een prachtig herstel van de visstand en is tegelijk ook een aanjager voor duurzame visserij.

Meer dan 300 vissoorten verblijven een deel of hun hele leven in de mangroven.

Feit 6: Mangroven zijn ongevoelig voor klimaatverandering

Ook al stijgt de temperatuur, wordt het weer extremer en stijg het water, een mangrovenbos is hier tegen bestand.

Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld bouwwerken als dijken.

Feit 7: Ecotoerisme rondom de mangroven zorgt voor inkomen voor de lokale gemeenschap

Vele kleine ondernemingen zijn afhankelijk van de Parwa (of zwarte mangrove); van fruitverwerkers, kokos en honingproducenten tot vissers, boothouders, krabbenvangers, lokale toerismebedrijven, etc.

Feit 8: Mangroven zuiveren het water

Een mangrovenbos zuivert het water, omdat het onder andere de snelheid van het water afremt en omdat het allerlei organismen in het water de kans geeft het water te reinigen.

Hierdoor neemt de waterkwaliteit zeer sterk toe.

Feit 9: Mangroven zorgen voor een enorme biodiversiteit

Meer dan 200 soorten kustvogels leven in en rond mangroven zoals de rode ibis, de flamingo, de kleine blauwe reiger en de mangroven reiger.

Minimaal 30 zoogdiersoorten leven in de mangroven zoals de krabu dagu en de zeekoe. Meerdere soorten krabben leven voor een deel of hun hele leven in de mangroven in Suriname.

Ongeveer 11 soorten garnalen leven voor een deel of hun hele leven in de mangroven in Suriname.

Feit 10: Het herstellen van de mangroven is goedkoper dan het herstellen van de schade

Stel dat de stad Paramaribo verplaatst moet worden, of dat 200.000 mensen elders zouden moeten gaan leven.

De kosten van die speciale operatie zijn veel hoger dan de 10 miljoen euro die nodig zijn om de mangroven in Suriname NU te redden.

Mangroven Herstel in Guyana door Nederlands Bedrijf (2021)

Het Nederlandse bedrijf SBM Offshore heeft een Memorandum of Understanding getekend met het National Agricultural Research and Extension Institute (NAREI) in Guyana, waardoor het bedrijf een Mangroven Restoration Project langs een sectie zal financieren van de oostkust van Demerara, in Guyana Het project zal meer dan US$ 332.000 kosten.

Lees hier meer over dit project.

Nederland helpt Indonesië met Mangroven herstel (2015)

De Indonesische en Nederlandse overheid lanceerden in 2015 een omvangrijk publiek-private samenwerking om de veiligheid van de noordkust van Java te verbeteren. Het doel is om de snelle erosie van deze kust tegen te gaan en een ​​stabiele delta te realiseren door unieke integratie van mangroven restauratie, kleinschalige infrastructuur en duurzaam landgebruik.

Lees hier meer over de projecten

In Noord-Java leven 30 miljoen mensen met de dreiging van overstromingen door ernstige kusterosie. 3000 dorpen liggen in dit overstromingsgevoelige gebied. De situatie is grotendeels het gevolg van het kappen van mangrovebossen voor aquacultuur, infrastructuur en grondwaterwinning. Op sommige plaatsen is al meer dan 3 km van de kustlijn geërodeerd, waardoor zelfs hele dorpen zijn verdwenen. Omdat het inkomen van veel inwoners afhankelijk is van de mangroves kunnen veel mensen niet meer in hun levensonderhoud voorzien. De sectoren landbouw en aquacultuur, de belangrijkste economische motoren in Indonesië, lijden grote verliezen.

Lees hier over de Eco Shape pilot

Berekening van het koolstofverbruik (CO2) van mangroven

In totaal leggen de mangroven ter wereld ongeveer 24 miljoen ton koolstof per jaar vast in de bodem. Een mangrovebos op het Pacifische eiland Kosrae, in Micronesië, kan jaarlijks evenveel koolstof opslaan als een tropisch regenwoud in Panama.

Mangroven behoren tot de meest koolstofrijke bossen in de tropen, met gemiddeld 1.023 ton koolstof per hectare2 in bestaande bossen, waarvan het grootste deel is opgeslagen in bodems >30 cm diep. De gemiddelde koolstofopslagwaarde per hectare is in mangroven veel hoger dan in andere bossen.

Dus helpen om de mangroven in Suriname te redden, is ook helpen om de toekomst van je kinderen te redden.

Lees hier meer

Links

Links