DISTRICT: BROKOPONDO

OVERSTROMINGSITUATIE IN BROKOPONDO

De lijst met verzoek om noodhulpgoederen van 19 mei 2022.

Het prachtige natuurdistrict Brokopondo ligt op 15 minuten rijden van de luchthaven JAPI Airport (Zanderij). Het ontbreekt de mensen die daar wonen normaliter al aan riolering, stromend water, gezondheidszorg, onderwijs en andere zaken. Maar daar is nu een grote overstroming overheen gekomen.

Mocht u willen helpen of ondersteunen met financiele middelen of goederen, neemt u dan contact op met de districtscommisaris (+597 325 212) of met NCCR. Zij beschikken over een bijgewerkte lijst met benodigde noodhulpgoederen en informeren u graag verder erover.

Er is een clusterteam van ministers (min OW, min ROS en min VG) opgezet door de president, die ism de districtscommissarissen en NCCR de wateroverlast en de gevolgen daarvan moeten monitoren.

De hubs, lokale gebouwen, organisaties en adressen waar noodhulpgoederen worden opgeslagen en van waaruit ze worden gedistribueerd, zijn nog onbekend. De districtscommisaris is voornemens 3 gebouwen hiervoor aan te wijzen.

In mei 2022 is het (tijdens een zitting van het nationaal parlement) nog onduidelijk of er een rampenplan en rampenfonds is en hoeveel van het door Staatsolie beschikbaar gestelde geld rechtstreeks toekomt om aan het getroffen gebied.

NIEUWS 30 mei 2022: In de plaats Klaaskreek in Brokopondo is de recreatiezaal, gelegen aan de Kapitein Hoopstraat, een plek waar nood- hulpgoederen naar toe gestuurd kunnen worden. Het adres heeft geen wegnummer. Zie de kaart van Klaaskreek en de route naar klaas kreek, onderop deze pagina.

1. DISTRICTSPLAN EN BASISINFORMATIE

Districtscommissaris (DC)Ludwig Mendelzoon
E-mailbicbrokopondo1@gmail.com
Telefoon+597 8825 843
Facebookhttps://www.facebook.com/biccentrum.brokopondo
YouTubeOnbekend
TwitterOnbekend
Districtsplan (pdf)Nog niet beschikbaar
Districtsinformatie (pdf)De bloeiende toekomst van Brokopondo (2017)
Districtskaart (pdf)Globale referentiekaart
Inwoners16.000 (2012)
Oppervlakte7.364 km² (736.400 ha)
Sportactiviteiten kalenderOnbekend
Culturele activiteiten kalenderOnbekend

Bijzonderheden op de districtskaart:
In Brokopondo zijn er (in 2022) geen ziekenhuizen of medische posten beschikbaar voor de inwoners waar operaties kunnen worden uitgevoerd of specialistische handelingen.

Er zijn geen lokale huisartsen of ambulances in het gebied beschikbaar (er is 1 ambulance toegezegd rond 26 mei maar die is nog niet daar gesignaleerd). En dat terwijl er nu een noodsituatie vanwege de overstroming is.

Het dichtsbijzijnde maar leegstaande ziekenhuis is Atjoni (Pokigron). Atjoni ligt linksonder op de kaart in een ander district: Boven-Suriname.

De huidige overstromingsituatie (medio 2022) zorgt voor veel onhygiënische situaties wat de behoefte aan een ziekenhuis en huisartsen in het district extra groot maakt.

Ook zijn er geen gratis WIFI netwerken met internetaansluiting in de plaatsen of op de scholen in Brokopondo.

Vanwege de huidige overstromingsituatie (medio 2022) staan veel niet verharde binnenwegen, die de dorpen ontsluiten, onder water.

Ook de vliegvelden (grasveldjes / airstrips) hebben onder water gestaan en verkeerden voor de overstroming al in deplorabele staat, waardoor hulp leveren bemoeilijkt wordt.

2.NOODSITUATIES

De huidige noodsituaties zijn de volgende:

Februari / Maart 2022 - Alle spuigaten van de afobakkadam van het Brokopondostuwmeer zijn opengezet om te voorkomen dat de dam door te hoge waterstand zou bezwijken. Een inspectie van de dam is daardoor noodzakelijk. De bevolking is niet van te voren op de hoogte gebracht over het openzetten van de spuigaten. Als gevolg van het openzetten van de spuigaten is een zeer groot bewoond gebied onder water gelopen tot dakhoogte.

17 mei 2022 - De meeste wegen in Brokopondo zijn al jaren niet beheerd of onderhouden, waardoor ze nu allemaal zeer gevaarlijk zijn geworden. Er is veel geld nodig (enkele miljoenen euro's) om dit zo snel mogelijk te laten oplossen door het ministerie van Openbare Werken.

17 mei 2022 - De vliegveldjes (airstrips) zijn nu slecht bruikbaar voor hulp, omdat ze ook lange tijd ondergelopen zijn geweest.

17 mei 2022 - Er zijn geen apotheken en medicijnen beschikbaar in Brokopondo. Er zijn geen huisartsen gevestigd in Brokopondo. Er is geen ziekenhuis in Brokopondo. Er is geen lokale ambulance in Brokopondo. Gezondheids-functionarissen / zorgpersoneel hebben het district verlaten.

17 mei 2022 - Er is geen geld in het lokale districtsfonds. De districtscommisaris moet het stellen zonder eigen financiele middelen.

17 mei 2022 - Het ontbreekt aan gratis WIFI netwerken en electriciteit om calamiteiten of noodsituaties telefonisch of via internet door te geven.

17 mei 2022 - Er is een tekort aan voeding, zoals babyvoeding.

17 mei 2022 - De meeste onderwijsmiddelen zoals boeken en computers zijn onbruikbaar geworden door de overstromingen. Er wordt al weken geen lesgegeven in vele scholen.

17 mei 2022 - Duizenden bewoners hebben hun huis zien onderlopen tot dakhoogte. Volwassenen en kinderen zijn al hun huisraad kwijt. Na de overstroming overweegt men mogelijk hogerop te gaan te wonen in nieuwe dorpen of de schade te herstellen. Het duurt nog zeker 2 jaren voordat Brokopondo deze zware langdurige overstroming te boven is.

HULPORGANISATIES

Indien u noodhulp wilt leveren middels goederen of financiele middelen, kunt u contact opnemen met de districtscommisaris en de verschillende hulporganisaties die actief zijn in het district.

 • Stichting Duurzame Ontwikkeling Brokopondo (DOB), Voorzitter Orsine Walden
 • Fiti Maw Coöperatie, Voorzitter Dione Diko
 • Medische Zending (http://www.medischezending.sr/contact/, een christelijke hulporganisatie die medische posten organiseert in het binnenland van Suriname)Om economische ontwikkeling te stimuleren delen we hier gericht informatie over Brokopondo.

Ontdek de plannen, uitdagingen, voorzieningen, projecten, organisaties en business opportunities van Brokopondo.

3. GROEI ECONOMIE BROKOPONDO

Aantal grootbedrijvenonbekend
Aantal mkb-bedrijvenonbekend
Aantal micro bedrijvenonbekend
Aantal nieuwe bedrijven sinds 1/1/2023onbekend
Aantal nieuwe arbeidsplaatsen sinds 1/1/2023onbekend

*) Deze getallen zijn nog niet geverifieerd op basis van omzet.


Grootte van het stuwmeer156.000 ha
Totale hoeveelheid aangemerkte landbouwgrondonbekend
Daarvan in cultuur gebracht en ingezaaid (1/1/2022)onbekend
Daarvan in cultuur gebracht en niet ingezaaid (1/1/2022)onbekend
Daarvan nog niet in cultuur gebracht (sinds 1/1/2023)onbekend
Uitgegeven landbouwgrond in 2022onbekend
Nog niet aangemerkte landbouwgrondonbekend

4. DISTRICTOMSCHRIJVING

Brokopondo is een district van Suriname. De hoofdplaats is Brokopondo.

Het district grenst aan districten Para en Sipaliwini. Het wordt voor een groot gedeelte door regenwoud bedekt.

Het district heeft vele mooie gebergtes en daardoor ook vele watervallen, waaronder de Prinses Ireneval en de Leovallen. Die liggen beide in het natuurreservaat Brownsberg.

Het natuurreservaat Brownsberg is samen met resorts in Berg en Dal en op eilandjes in het Brokopondostuwmeer een belangrijke bestemming voor toerisme in het district.

In de 21e eeuw is goud ontdekt in het district, wat veel mensen van buitenaf heeft aangetrokken.

Het grote Brokopondostuwmeer ligt in dit district bij de plaats Afobaka. Het stuwmeer is aangelegd tussen 1961 en 1964, voor de toelevering van stroom aan bauxietverwerkende industrie bij Paranam. Nu verstrekt het veel elektriciteit aan de hoofdstad.

(bron: Wikipedia)

5. UITDAGINGEN

Brokopondo kent op dit moment de volgende uitdagingen en problemen (uitgezonderd noodsituaties):

 • Water - De economie, het openbaar leven, de zorg en het onderwijs in Brokopondo zijn sinds de overstroming (Februari 2022) geheel ontwricht. De overstroming is veroorzaakt door het openzetten van spuigaten in de stuwdam. Deze spuigaten blijven tot Augustus 2022 openstaan. Er behoefte aan veel drinkwater. Er is nog geen officieel Deltaplan voor het structureel oplossen van het waterprobleem icm klimaatverandering.
 • Besturing - Decentralisatie is ingezet, echter vloeit er nog geen geld in het districtsfonds vanuit de vele activiteiten, zoals goudwinning en houtwinning. Brokopondo is nog steeds te afhankelijk van de hoofdstad Paramaribo. Bijvoorbeeld met docenten. Verschillende lokale organisaties, structuren en beroepen ontbreken nog, waardoor er door inwoners toch nog vaak naar Paramaribo moeten worden gegaan (denk aan gezondheidszorg, onderwijs/trainingen, toerisme, arbeid, ICT, etc..).
 • Energie - Er worden nu teveel dieselaggregaten gebruikt in het district voor elektriciteit. We moeten kijken hoe we meer elektriciteit van het stuwmeer krijgen of via zonnepanelen.
 • Infrastructuur - Er is geen lijst van normen, standaarden of eisen betreffende de minimale veilgheid voor wegen. Veel wegen in Brokopondo zijn onverhard of niet geasfalteerd. De wegen hebben geen middenberm, belijning en/of geen vangrail. Het ontbreekt op veel plekken aan verlichting. Dit alles zorgt jaarlijks voor onnodige verkeersdoden. Het is niet geheel duidelijk wie verantwoordelijk is voor het beheer, onderhoud en de veiligheid van de wegen in Brokopondo.
 • Veiligheid - onbekend
 • Zorg - Er is geen plan of beleid voor het voorkomen van vermijdbare doden. Het ontbreekt aan aanwezigheid van grote professionele buitenlandse hulporganisaties. Het ziekenhuis in Atjoni/Pokigron is leeg en niet operationeel. Er is menstruatiearmoede (teveel vrouwen kunnen niet snel genoeg of goedkoop aan voldoende maandverband of tampons komen)
 • Onderwijs - Veel scholen zijn dicht, ook al staan sommige niet onder water. Veel docenten reizen, zolang de overstroming er is, niet af vanuit de hoofdstad naar Brokopondo.
 • Landbouw - Door de overstroming staan nu veel landbouwgronden en kostgronden van bewoners onder water. Het ontbreekt veel ondernemers aan moderne kennis van cultivatie, kennis op gebied van modern ondernemerschap.
 • Toerisme - Door de overstroming staan enkele ressorts onder water. Het ecotoerisme of natuurtoerisme of wandeltoerisme is geheel nog niet ontwikkeld.
 • ICT - Op veel plekken in Brokopondo zijn er geen gratis WIFI netwerken of is de telefoonontvangst slecht.
 • Bosbouw - Er is export van rondhout zonder herbebossing. Dit dient te worden gestopt. Er is geen expertisecentrum bosbouw
 • Mijnbouw - De mijnbouw heeft herorientatie nodig. Vele buitenlandse mensen doen aan illegale goudwinning en goudexport.

6. VOORZIENINGEN

Brokopondo kent op dit moment de volgende voorzieningen:

 • Water - onbekend
 • Energie - onbekend
 • Infrastructuur - onbekend
 • Veiligheid - onbekend
 • Zorg - onbekend
 • Onderwijs - onbekend
 • Landbouw - onbekend
 • Toerisme - onbekend
 • ICT - onbekend

7. PROJECTEN

De volgende projecten worden op dit moment uitgevoerd:

 • Water - onbekend
 • Energie - onbekend
 • Infrastructuur - onbekend
 • Veiligheid - onbekend
 • Zorg - onbekend
 • Onderwijs - Een aantal personen is voornemens een agribusiness academy op te zetten in 2022.
 • Landbouw - onbekend
 • Toerisme - onbekend
 • ICT - onbekend

8. BEDRIJVEN

In Brokopondo zijn op dit moment de volgende bedrijven en stichtingen actief:

 • Water - onbekend
 • Energie - onbekend
 • Infrastructuur - onbekend
 • Veiligheid - onbekend
 • Zorg & Armoede - stg. DOB (Duurzame Ontwikkeling Brokopondo, Fiti Maw Coöperatie (heeft nog geen website), de stichting heeft nog geen website), Stichting Paandi Goong (deze stichting heeft nog geen website)
 • Onderwijs - onbekend
 • Ondernemerschap - Fiti Maw Coöperatie (ondersteunen jonge en startende ondernemers, de organisatie heeft nog geen website)
 • Landbouw - Bonanza Agro Industrie (https://bonanzaagro.sr)
 • Toerisme - onbekend
 • ICT - onbekend
 • Bosbouw - OEDOE (www.oedoe.nl)
 • Mijnbouw - I am Gold, Rosebel Gold Mines, Grassalco

Het is momenteel onbekend welke buitenlandse organisatie met een vestiging actief zijn in Brokopondo, zoals het Rode Kruis Suriname.

9. BRANCHEORGANISATIES

onbekend

10. ONTWIKKELINGSKANSEN EN BUSINESS OPPORTUNITIES

In Brokopondo zijn op dit moment de volgende business opportunities

 • Bestuur - Het veel beter organiseren van het laten terugvloeien van enige gelden in het districtsfonds die verdiend worden oa met goudwinning, houtwinning en diamanten uit het gebied. Teveel geld stroomt weg uit Brokopondo.
  Het districtsplan, de bestuurders en toplaag van Brokopondo moeten digitalisering omarmen zodat integraal in het district achterstanden op allerlei gebieden kunnen worden ingelopen.
 • Water - Er dienen een aantal mobiele water pompen te komen om het water weg te pompen.
  Het maken van een overstromingskaart (waar mag je wel en niet wonen of aan landbouw doen in Brokopondo). Het opzetten van een lokaal crisis management team. Het maken van een situation report door onafhankelijke deskundigen betreffende de huidige overstroming . Het opzetten van een noodhulpplan, een eerste fase herstelplan (rehabiliteren van de ondergelopen gebieden), opzetten schadefonds en een economisch herstelplan. Metingen verrichten betreffende verontreinigingen in het water op de kostgronden. Meting verrichten betreffende kwaliteit van de dam. Er dient een Deltaplan te komen voor heel Suriname.
 • Wonen - Herstellen van woningen, herlocatie van personen die niet meer kunnen of willen wonen op gebieden in het overstromingsgebied.
 • Energie - Er is veel behoefte aan zonnepanelen, oa voor opladen telefoons en voor de gratis WIFI netwerken.
  Er worden nu teveel dieslaggregaten gebruikt in het district voor elektriciteit.
 • Finance - Alle bewoners moeten financial inclusive worden: via een mobiele telefoon financiele transacties kunnen verrichten.
 • Infrastructuur - Herstellen van wegen. Veel meer wegen asfalteren/verharden.
  Er moeten lokale vliegvelden worden geupgrade en voorzien van een landingsbaan van 3000 m zodat cityhoppers met 50 personen kunnen landen en stijgen
 • Veiligheid - onbekend
 • Zorg en Armoede - Het ziekenhuis in Atjoni moet zo snel mogelijk worden opgestart. Ook dienen er in elke plaats in Brokopondo apotheken en medische posten te komen
 • Onderwijs - Er moeten een maandelijks rapport komen over de achterstanden in het onderwijs en hoe die worden ingelopen.
  De term binnenlands onderwijs moeten we gaan afschaffen. Er mag geen verschil in onderwijs in Suriname.
  In elke plaats in Brokopondo dienen er lokale docenten te komen.
  Onderwijs moet overal en voor iedereen toegankelijk worden. Fysiek en digitaal.
  Op alle scholen moeten zonnepanelen en gratis WIFI netwerken komen.
 • Landbouw - Er moeten lokale wekelijkse markten komen zodat er meer geld in Brokopondo wordt besteedt. Het opstarten van de Agribusiness Academy. Het training en coachen van landbouwers in oa agritech, glastuinbouw en tropische kassenteelt. Landbouw zoveel mogelijk mechaniseren. De landbouwsector en veeteelt sectore vanuit een districtsplan weer opstarten. Sector structuren aanbrengen. Opzetten expertisecentra voor gewassen en dieren. Bewoners weer kostgronden geven. Er moeten peelers voor de cassave komen. Er kunnen vele soorten sierplaten en orchideen worden gekweekt. Dat gebeurt nu haast niet.
  we moeten het palmolie project bij Victoria gaan herstarten. Dat zorgt voor veel werkgelegenheid en inkomen.
 • Toerisme - Er dient een districts toerismeplan te komen. Het unieke vogelspotten bij Brownberg kan veel beter worden ontwikkeld. De succesvolle stranden aanpak moete worden gekopieerd naar andere plekken. Natuurtoerisme en wandeltoerisme kunnen enorm groot worden met de juiste concrete plannen. De tours in het district dienen professioneler te worden georganiseerd.
 • ICT - Veel meer bewoners en ondernemers moeten gaan digitaliseren: met internet en een computer kunnen omgaan, leren emailen
 • Bosbouw - Er dienen veel houtzagerijen en verwerkingsbedrijven te komen in Brokopondo zelf. Dit zorgt voor werk, inkomen en minder zwaar en gevaarlijk transport naar Paramaribo.
 • Mijnbouw - De mijnbouw heeft herorientatie nodig. Vele buitenlandse mensen doen aan illegale goudwinning en goudexport.

11. EXPO LOCATIE

Het adres van de expolocatie in Brokopondo voor promotie van lokale producten is:

Onbekend

12. Handelsmissies

In principe kan men elke maand zelfstandig of per groep een handelsmissie naar Brokopondo ondernemen.

De contactpersoon voor handelsmissie is: Onbekend.

Samen stelt u een missieprograma op waarbij u interessante locaties bezoekt, presentaties krijgt van lokale ondernemers en stichtingen en zakelijke partnerships kunt sluiten.

De volgende officiele handelsmissie staat gepland voor: Onbekend

13. Foto's en Video's

 • ...
 • ...
 • ...

14. Links

 • ...
 • ...
 • ...

15. Bijdragen

Wilt u bijdragen aan de economische ontwikkeling van Brokopondo?

Mail uw link of document (pdf) met informatie over bovenstaande onderwerpen aan info@discover-suriname.com

16. Contact opnemen

Wilt u contact opnemen met bestuurders, ondernemers of inwoners in Brokopondo, stuur dan een email naar info@discover-suriname.com

17. Definities Bedrijfsgrootte in Suriname

Grootbedrijf: meer dan 250 werknemers, een jaaromzet van meer dan 50 miljoen euro.
Middelgroot bedrijf: minder dan 250 werknemers, een jaaromzet van hoogstens 50 miljoen euro.
Kleinbedrijf: minder dan 50 werknemers, een netto-jaaromzet van hoogstens 10 miljoen euro
Microbedrijf: minder dan 10 werknemers en een jaaromzet van hoogstens 2 miljoen euro.

KLAASKREEK

Hieronder treft u twee kaarten aan: de kaart van Klaaskreek en de router van de JAPI-Airport (Zanderij) luchthaven naar Klaaskreek.Wat ontbreekt er in Klaaskreek

De afhankelijkheid naar Paramaribo is nog groot, veel te groot. Terwijl er tientallen jaren gelden gekozen is voor decentralisatie. Echter deze is nog niet doorgevoerd.

De volgende zaken ontbreken daarom in Klaaskreek (en ook in andere plaatsen in Brokopondo) en dienen zo snel mgoelijk te worden gecreerd of te worden gerealiseerd:

 • Riolering
 • Stromend water
 • Mobiele toiletten (Dixi's)
 • Mobiele waterpompen
 • Apotheek
 • Meubelmaker
 • Nachtwinkel
 • Geld wisselkantoor
 • Lokale huisartsen
 • Maandverband - er is menstruatiearmoede
 • Mortuarium
 • Internet / gratis WIFI Netwerk
 • Markt
 • Drogisterij
 • Plaatselijke airstrip
 • Wegrestaurant
 • Shipping (ophalen en bezorg van pakketten naar de luchthaven en zeehaven, moet altjd via Paramaribo, wat veel tijd en geld kost en er gaan ook items daardoor verloren)

Het adres om goederen naar toe te sturen in Brokopondo is in deze:

Mevrouw Orsine Walden
Stichting Duurzame Ontwikkeling Brokopondo
+597 893 7584
dobrokopondo@gmail.com
Recreatiezaal Klaaskreek
Kapitein Hoopstraat
Klaaskreek, Brokopondo
Suriname

(Het adres heeft geen huisnummer)

Vrijwilligerswerk

Er is heel veel ruimte om maatschappelijk vrijwilligerwerk te verrichten in Brokopondo. Mocht u interesse hebben hierin, neemt u dan contact op met Stichting Duurzame Ontwikkeling Brokopondo.De informatie op deze pagina is zo nauwkeurig mogelijk gevalideerd en opgeschreven. Toch kan het zijn dat er zaken staan die niet kloppen of door de tijd achterhaald zijn. Via info@discover-suriname.com zijn wij bereikbaar om fouten op de pagina door te krijgen en te verhelpen.