Ga naar de Braderie in Para

DISTRICT: PARA

Om economische ontwikkeling te stimuleren delen we hier gericht informatie over Para.

Ontdek de plannen, uitdagingen, voorzieningen, projecten, organisaties en business opportunities van Para.

1. DISTRICTSPLAN EN BASISINFORMATIE

Districtscommisaris (DC)Marlene Joden
Emailonbekend
Telefoon+597 872 4554
Districtsplan (pdf)Nog niet beschikbaar
Districtskaart (pdf)Nog niet beschikbaar
Inwoners34200 (2012)
Opppervlakte5353 km²
Sportactiviteiten kalenderOnbekend
Culturele activiteiten kalenderOnbekend

Bijzonderheden op de districtskaart:

NOODSITUATIES

De huidige noodsituaties zijn de volgende:

18 mei 2022, Infrastructuur – Er is momenteel geen budget bij de centrale overheid voor verbeteren van de vele zandwegen en de paar asfaltwegen in de Para. Allen verkeren in deplorabele staat, De bermen VAN ZANDWEGEN worden door gebrek aan onderhoud steeds smaller om dat de bermen naar binnen toe groeien. Er is geen budget of geld vrijgemaakt om de zandwegen te bezanden. Geld of budget is namelijk nodig om een grader en ander wegenbouwmaterieel bijeen te brengen zodat het in veelal overvloed lokaal aanwezige zand lateriet te gebruiken om de wegen te bezanden en te verharden. (NB: Infrastructuur in Para staat onder verantwoordelijkheid van min. OW)

18 mei 2022, Afwatering van het landbouw gebied – Er is momenteel geen budget of geld voor het realiseren van afwatering in Para, waardoor bij regenbuien alles onderloopt, waaronder kost gronden, landbouwgebieden en recreatieoorden. (NB: Afwatering in Para staat onder verantwoordelijkheid van min. OW)

18 mei 2022, Gezondheidszorg - Er is geen gezondheidszorg aanwezig voor lokale bevolking in Para. Er is 1 kleine medisch post voor noodhulp, maar deze locatie is niet permanent bemand. Dit terwijl het district de nationale luchthaven herbergt en de belangrijke haven van Paranam herbergt. Ook de zakelijke reizigers en toeristen hebben hierdoor in principe op de luchthaven geen toegang tot adequate gezondheidszorg.

18 mei 2022, Luchthaven ziekenhuis - Het ontbreekt aan een ziekenhuis bij de luchthaven. Het dichtstbijzijnde ziekenhuis is Lelydorp, 30km verderop (40m). Dat ziekenhuis kan overigens niet alle gewone specialistische hulp of operaties uitvoeren.

18 mei 2022, Menstruatiearmoede – vanwege de gestegen kosten zijn verzorgingsmaterialen en medicijnen onbetaalbaar geworden voor de gewone mensen. Hierdoor zijn veel mensen aangewezen op natuur medicijnkunde en lokale middeltjes.

18 mei 2022, Land en tuinbouw organisaties / Voedsel- en Warenautoriteit - Het ontbreekt aan land en tuinbouworganisaties in Para waardoor de landbouwers te weinig begeleidt en ondersteund worden in het telen, planten en certificeren van hun producten. Momenteel is er een kantoor van het ministerie van LVV en dat staat leeg.

18 mei 2022, Agribusiness Academy - Het ontbreekt in para aan elke vorm van agrarisch onderwijs. Dit terwijl het district in productie het grootste potentieel heeft voor landbouw productie.

18 mei 2022, Landbouw machines - Het ontbreekt in de het district aan verhuurbedrijven van GROTE landbouwmachines. De meest landbouwers kun nu onmogelijk aan landbouwmachines komen om hun gronden beschikt of gereed te maken/plantklaar voor landbouw.

18 mei 2022, Financiering - het ontbreekt aan toegang tot eenvoudige financieringsfaciliteiten voor de landbouwer in para. De recent aangekondigde fondsen en regelingen blijken in eerste aanleg zodanig in elkaar te zitten dat eenvoudige landbouwer nog steeds geen toegang hebben tot deze financieringsfaciliteiten. Een bedrag van 5 miljoen euro bedoeld als financieringsfaciliteit voor landbouwers is nog steeds niet gealloceerd hiervoor door de regering (medio 2022).

18 mei 2022, Onderwijs – De schoolgebouwen verkeren in zeer deplorabele toestand. De afscheiding in sommige de klassen gebeurt met oude zinkplaten en de WIFI is zeer haperend, waardoor onderwijs op afsrand niet mogelijk is. Continu is er stroomstoring wat eenvoudig met zonnepanelen kan worden ogelost. Het ontbreken van airco zorgt ervoor dat de temperatuur in de leslokalen ver boven de ideal temperatuur bandbreedte van 18-22 graden.

Optimaal onderwijs: De optimale temperatuur voor hersenactiviteit is 20°C. Een aangename temperatuur in scholen ligt tussen 18 en 22°C. Vanaf 25°C neemt het prestatievermogen af. Mensen kunnen dan ook last krijgen van hoofdpijn en benauwdheid. Dat is niet meer gezond, dus voldoet niet aan internationale arbeidswetten.

2. GROEI ECONOMIE PARA

Aantal grootbedrijvenOnbekend
Aantal mkb-bedrijvenOnbekend
Aantal nieuwe bedrijven sinds 1/1/2023Onbekend
Aantal nieuwe arbeidsplaatsen sinds 1/1/2023Onbekend
Uitgegeven maar ongebruikte landbouwgrond (stand per 1/1/2023)Onbekend

3. OMSCHRIJVING

Para is een district van Suriname, met 24700 inwoners (2012) en een oppervlakte van 5393 km². De naam is ontleend aan de rivier Para. De hoofdplaats van Para is Onverwacht.

In de zeventiende eeuw vestigden de eerste, veelal joodse, plantagehouders zich in het gebied. Hun voormalige nederzetting, die in 1832 definitief werd verlaten na een grote brand, staat bekend als Jodensavanne en staat op de tentatieve lijst om te worden voorgedragen als UNESCO Werelderfgoed.

In het district liggen vele voormalige plantages, zoals plantage Berlijn. Berlijn is een voormalige houtgrond en suikerplantage gelegen aan de bovenstroom van de Para te Suriname.

Het grootste deel van de oppervlakte bestaat uit regenwoud en zwampen. Het centrale gedeelte van het district dat ook het meest noordelijk is gelegen, start iets ten zuiden van Paramaribo en het district Wanica. Dit gedeelte is het dichtst bewoond en vormt het best toegankelijke gedeelte van het binnenland van Suriname.

In Para zijn verschillende recreatieve plaatsen gelegen, die vooral door dagrecreanten en toeristen uit Paramaribo worden bezocht. Voorbeelden zijn Colakreek, Bersaba en Overbridge River Resort.

Bekende plaatsen zijn Berlijn, Onverdacht, Onverwacht, Republiek en Zanderij. Een deel van Onverdacht wordt ook wel Billiton genoemd naar de multinational die daar gevestigd was en daar zijn stafdorp had. De vele zoetwaterkreken maken het district aantrekkelijk voor toeristen.

(Bron: wikipedia)

4. UITDAGINGEN

Para kent op dit moment de volgende uitdagingen en problemen:

 • Water - onbekend
 • Energie - Het ontbreekt aan een zonnepanelenfabriek in Para terwijl er vele grondstoffen beschikbaar voor zijn.
 • Infrastructuur -
 • Luchtvaart - De sterke verouderde nationale luchthaven (JAPI Airport / Zanderij) is een van de zaken in Suriname die een rem vormt op economische ontwikkeling. De luchthaven beschikt niet over faciliteiten om zware vrachtvliegtuigen aan te kunnen. De ene startbaan die er is, is ongeschikt voor het gewicht van de modern vrachtvliegtuigen en de startbaan is ervoor te kort. Er is geen parallel startbaan die kan fungeren als uitwijk. De radar is vaak kapot wat het vliegen op en rondom de luchthaven bemoeilijkt. Er is geen scheiding van transit en eindbestemmingspassagier. Hierdoor is de luchthaven ongeschikt om als hub te fungeren. Bij aankomst moet men over de landingsbaan zelf lopen, en bij regen loopt men door bij de terminal door grote plassen en bij drukte staat men soms een uur in de regen buiten te wachten. Er is maar 1 transport hub voor de bagage wat enorme wachttijden creëert voor de passagiers. Wanneer het regent kan men de bagage niet uit het vliegtuig halen. Er zijn nu geen slurven bij de terminal, echter dienen er zeven slurven (2 voor transit en 5 voor regulier) te komen op een nieuwe terminal die 1,5 miljoen tot 2,5 miljoen passagiers per jaar aan kan. Er is voor de transitpassagier geen airport hotel (bij voorkeur een van 300 bedden). Er is geen ehbo-post, ziekenhuis of gereserveerde ambulance op of nabij het vliegveld zelf. Er is geen wooncomplex met shopping mall in de buurt van het vliegveld waar medewerkers kunnen wonen en toeristen kunnen verblijven. In de wijde omgeving zijn geen opslagfaciliteiten of koelfaciliteiten of fabrieken voor economische ontwikkeling aanwezig in een taks free hub formaat, anders dan een enkele kleine koelfaciliteit. Momenteel moeten leveranciers vaak de koelvrachtwagens laten draaien tot het moment dat de lading kan worden in- of uitgeladen in het vliegtuig. Echter de meeste logistieke bedrijven beschikken niet over koelvrachtwagens. De luchthaven vertoond kenmerken van een logistieke “ramp”. Er is geen free trade zone faciliteit. Het enorme potentieel van exportmogelijkheden is geheel onbenut. Er is geen luchtvaart exportplan. Als er geen vliegtuigen landen of stijgen is de luchthaven uitgestorven en gaan de medewerkers over de een en dezelfde weg naar Lelydorp en Paramaribo. Er zijn veel kleine weinig kostende projecten uit te voeren met hoge business impact om diverse functies aan de luchthaven toe te voegen, echter worden deze niet uitgevoerd. Denk aan bijvoorbeeld een racetrack, hotel, shopping mall, fabrieken en meer. Vaak worden er hele grote plannen gemaakt die echter niet tot uitvoering komen. De private sector (zoals de visserij) heeft grote behoefte op zeer korte termijn aan faciliteiten, echter worden deze niet georganiseerd.
 • Veiligheid - onbekend
 • Zorg - onbekend
 • Onderwijs - onbekend
 • Landbouw - onbekend
 • Toerisme - onbekend
 • ICT - onbekend

5. VOORZIENINGEN

Para kent op dit moment de volgende voorzieningen:

 • Water - onbekend
 • Energie - onbekend
 • Infrastructuur - onbekend
 • Veiligheid - onbekend
 • Zorg - onbekend
 • Onderwijs - onbekend
 • Landbouw - onbekend
 • Toerisme - onbekend
 • ICT - onbekend

6. PROJECTEN

De volgende projecten worden op dit moment uitgevoerd:

 • Water - onbekend
 • Energie - onbekend
 • Infrastructuur - onbekend
 • Veiligheid - onbekend
 • Zorg - onbekend
 • Onderwijs - onbekend
 • Landbouw - onbekend
 • Toerisme - onbekend
 • ICT - onbekend

7. GEWASSEN

De huidige situatie van gewassen teelt en volume is niet inzichtelijk voor de landbouwers in Para en buitenlandse ondernemers en investeerders. Het ministerie van LVV verstrekt geen cijfers aan de landbouwers daaromtrent.

Het ontbreken van deze gegevens en de inzichten daarin remmen economische groei af.

Op dit moment worden naar inschatting in Para de volgende gewassen geteeld:

GewasPercelenVolume
1. Cassave100 ha...
2. Dwergcocos......
3. Tayerblad...1000kg per week
4. Ananas100 ha...
5. Markoesa...5000kg
6. Zoete aardappel......
7. Pompoen......
8. Pomtayer......
9. Sopropo......
10. Antroewa......
11. Dagoeblad......
11. Madam Jeanette (Peper)......
12. .........

De lijst met prioriteitsgewassen om te planten vanuit het minisiterie van Landbouw (LVV) is bij de meeste landbouwers in Para onbekend.

De volgende gewassen worden niet of nauwelijks nog geplant/geteeld, maar hebben veel potentie:

GewasPercelenVolume
1. Dragon FruitOnbekend
2. Rijst......
3. Sla......
4. Bosuitjes......
5. Kool......
6. Amsoi......
7. Kouseband......
8. Okra......
9. Boulanger......
9. Broccoli......
10. Chinese Tayer......
11. .........

Het verzoek is gedaan het ministerie van LVV om zo snel mogelijk inzage te geven in de cijfers van 2022 mbt gewassenteelt in Para.

8. BEDRIJVEN

In Para zijn op dit moment de volgende bedrijven actief:

 • Water - Iniabo Impex NV ism Future Beverages NV, water bottling richting Nederland, https://naturalresourcessuriname.nl
 • Energie - onbekend
 • Infrastructuur - onbekend
 • Veiligheid - onbekend
 • Zorg - onbekend
 • Onderwijs - onbekend
 • Landbouw -
  Lacopar, Facebook Page , email: lacopar@gmail.com
  Para Green
  OPP
  Stocpa (Stuurgroep Ontwikkeling Cassave Sector Para), Facebook page, email:stocpa@gmail.com
  PAP - Para Agribis Production, Facebook page, email: para.agribis@gmail.com
 • Toerisme - onbekend
 • ICT - onbekend

9. BRANCHEORGANISATIES, HULPORGANISATIES EN STICHTINGEN

In Para zijn brancheorganisaties, hulporganisaties en stichtingen actief, waaronder:

 • Para Business Club
Nickerie Business Club (Handel & Export)

10. ONTWIKKELINGSKANSEN EN BUSINESS OPPORTUNITIES

In Para zijn op dit moment de volgende business opportunities

 • Water - onbekend
 • Energie - onbekend
 • Luchthaven - Op en rond de luchthaven zijn er nod een kleine 100 kansen en opportunities voor kleine en grote ondernemers en investeerders. Denk bijvoorbeeld aan fabrieken: Zonnepanele, Glas, Rode baksteen, Potten, Borden/Aardewerk/Servies.
 • Infrastructuur - De wegen sterk verbeteren zodat bedrijven zoals citrusplantage Goliath zijn producten kan vervoeren naar afnemers.
 • Veiligheid - onbekend
 • Zorg & Armoede - Een voedselbank
 • Onderwijs - onbekend
 • Landbouw - onbekend
 • Toerisme - professionele websites voor de vele oude toeristische plantages in Para
 • Sport - Het Seedorf sportcomplex revitaliseren
 • ICT - onbekend

11. EXPO LOCATIE

Het adres van de expolocatie in Para voor promotie van lokale producten is: Onbekend

12. HANDELSMISSIES

...

13. Foto's

 • ...
 • ...
 • ...

14. Links

 • ...
 • ...
 • ...

15. Bijdragen

Wilt u bijdragen aan de economische ontwikkeling van Para?

Mail uw link of document (pdf) met informatie over bovenstaande onderwerpen aan info@discover-suriname.com

16. Contact opnemen

Wilt u contact opnemen met bestuurders, ondernemers of inwoners in Para, stuur dan een email naar info@discover-suriname.com

17. Definities Bedrijfsgrootte in Suriname

Grootbedrijf: meer dan 250 werknemers, een jaaromzet van meer dan 50 miljoen euro.
Middelgroot bedrijf: minder dan 250 werknemers, een jaaromzet van hoogstens 50 miljoen euro.
Kleinbedrijf: minder dan 50 werknemers, een netto-jaaromzet van hoogstens 10 miljoen euro
Microbedrijf: minder dan 10 werknemers en een jaaromzet van hoogstens 2 miljoen euro.