DISTRICT: WANICA

Om economische ontwikkeling te stimuleren delen we hier gericht informatie over Wanica.

Ontdek de plannen, uitdagingen, voorzieningen, projecten, organisaties en business opportunities van Wanica.

DISTRICTSPLAN

Districtscommisaris Noord-West (DC): Suraksha Sital-Hirasingh
Districtscommisaris Zuid-Ooot (DC): Shafiek Goelaman
Districtsplan (pdf): Nog niet beschikbaar
Districtskaart (pdf): Nog niet beschikbaar
Inwoners: 118222 (2012)
Opppervlakte: 443 km²

NOODSITUATIE: ORNAMIBO

Suriname loopt achter bij het verwerken en recyclen van afval. De vuilstortplaats Ornamibo is mogelijk een milieuramp en gevaar voor de gezondheid tegelijk. Er is echter een nieuwe milieuraamwet die handvatten moet bieden om het probleem op te lossen. Niet alles moet meer worden gestort op de vuilstortplaats. Bepaald soort afval moet gerecycled worden en ander afval moet beter verwerkt worden.

De vuilstortplaats Ornamibo is zeer onaangenaam en waarschijnlijk ongezond om te verblijven. De stank is overweldigend. Er zijn dan ook veel rapers op de vuilstortplaats die zoeken naar wat nog bruikbaar is om zelf te gebruiken of te verkopen. De vuilstortplaats is een open dump, wat betekent dat die geen sanitaire vuilstortplaats is. Alle typen afval worden daar gestort. Bij een open dump is er geen bodembeschermende laag, geen afgassensysteem, geen percolaat onttrekkingssysteem en geen afwateringssysteem. De bodem van de vuilstortplaats zou moeten worden bekleed met verschillende zaken zoals liners en dikke gecompacteerde kleipakketten (lagen). Er moet een afgassensysteem komen en het afvalwater moet opgevangen en goed gefilterd worden. Dat is een gecontroleerde vuilstortplaats.

Afval wordt bedekt met zand om de vliegenplaag en de overlast van aasgieren te reduceren en het opgehoopte afval wordt door een bulldozer verspreid. Er worden verschillende stoffen gestort die met elkaar kunnen reageren en zo ook brand veroorzaken. Er wonen nu ook mensen dicht bij de plek die last ondervinden van de stank en vliegen. Verder sijpelen alle verontreinigende stoffen door in de bodem en komen in de Pararivier terecht. Rapers moeten ook geweerd worden op de vuilstortplaats, want die stichten branden met desastreuze gevolgen.

In 2018 ontstond er een grote brand op de vuilstortplaats, volgens onderzoek door de brandweer aangestoken door rapers, die voor veel rookoverlast en stank zorgde in grote delen van Paramaribo en Wanica. Ook werden mensen ziek. Echter, het is moeilijk om rapers te verwijderen van de plek; velen voorzien door het rapen in hun levensonderhoud. Een van de voorstellen van Zuilen voor een kortetermijnoplossing is de vuilstortplaats beter te beheren.

Verschillende organisaties en personen willen dat de vuilstortplaats verplaatst wordt. In Suriname zijn er genoeg locaties die hiervoor in aanmmerking komen die ver weg liggen van bewoning of kwetsbare natuur. Diverse blokkerende bezwaren voor het verplaatsen van de vuilstortplaats, zoals hogere transportkosten, zijn achterhaald. Ook al nemen de transportkosten toe, dan nog kan de vuil stortverplaatst worden.

(bron: srnieuws & wikipedia)

De Toekomst van Ornamibo

Er dienen in principe de volgende zaken te gebeuren:

 • De vervuiler gaat betalen. Mensen die onnodig of teveel slecht verwerkbaar afval produceren of overbodige verpakking gebruiken moeten daarvoor bijdragen gaan betalen.
 • Er mag per direct geen vuil meer naar Ornamibo worden gebracht. Er moet worden begonnen met het opbouwen van een sanitaire vuilstortplaats op twee of drie betere locaties en voortaan dient daar de afval naar toe te worden gebracht. Gezondheid is belangrijker dan transportkosten.
 • Er dient een verbod op rapen te komen en dat dient te worden gehandhaafd.
 • Er moet worden begonnen met het dagelijks afbouwen van Ornamibo en het opbouwen van een afval verwerkingsfabriek waar het afval van Ornamibo in verwerkt wordt.
 • Er moet een onafhankelijk international rapport komen naar de negatieve effecten op het milieu en gezondheid vanweege ornamibo. Als de vuilstort daadkwerlijk ziektes blijkt te veroorzaken zal de vuilstort binnen 1 jaar veprlaatst en gesloten dienen te zijn.
 • Er moeten samenwerkingsverbanden komen met internationale afvalverwerkingsorganisaties, zoals Renewi, om innovatieve oplossingen in Suriname te realiseren.
 • Er dient in 2022 een international afval conferentie te komen. Suriname zou een grote rol in de afvalverwerrking van Caricom kunnen gaan spelen.
 • Last but not least, er dient een strategisch toekomstplan te komen "Afvalverwerking en Vuilstort zonder Ornamibo"

HULPORGANISATIES

Indien u noodhulp wilt leveren middels goederen of financiele middelen, kunt u contact opnemen met de districtscommisaris en de verschillende hulporganisaties die actief zijn in het district.

 • ...
 • ...
 • ...

GROEI ECONOMIE WANICA

Aantal grootbedrijvenOnbekend
Aantal mkb-bedrijvenOnbekend
Aantal nieuwe bedrijven sinds 1/1/2023Onbekend
Aantal nieuwe arbeidsplaatsen sinds 1/1/2023Onbekend
Uitgegeven maar ongebruikte landbouwgrond (stand per 1/1/2023)Onbekend

UITDAGINGEN

Wanica kent op dit moment de volgende uitdagingen en problemen:

 • Water - onbekend
 • Energie - onbekend
 • Infrastructuur - onbekend
 • Veiligheid - onbekend
 • Zorg - onbekend
 • Onderwijs - onbekend
 • Landbouw - onbekend
 • Toerisme - onbekend
 • ICT - onbekend

VOORZIENINGEN

Wanica kent op dit moment de volgende voorzieningen:

 • Water - onbekend
 • Energie - onbekend
 • Infrastructuur - onbekend
 • Veiligheid - onbekend
 • Zorg - onbekend
 • Onderwijs - onbekend
 • Landbouw - onbekend
 • Toerisme - onbekend
 • ICT - onbekend

PROJECTEN

De volgende projecten worden op dit moment uitgevoerd:

 • Water - onbekend
 • Energie - onbekend
 • Infrastructuur - onbekend
 • Veiligheid - onbekend
 • Zorg - onbekend
 • Onderwijs - onbekend
 • Landbouw - onbekend
 • Toerisme - onbekend
 • ICT - onbekend

BEDRIJVEN EN STICHTINGEN

In Wanica zijn op dit moment de volgende bedrijven en stichtingen actief:

 • Water - onbekend
 • Energie - onbekend
 • Infrastructuur - onbekend
 • Veiligheid - onbekend
 • Zorg - onbekend
 • Onderwijs - onbekend
 • Landbouw - onbekend
 • Toerisme - onbekend
 • ICT - onbekend

BUSINESS OPPORTUNITIES

In Wanica zijn op dit moment de volgende business opportunities

 • Water - onbekend
 • Energie - onbekend
 • Infrastructuur - onbekend
 • Veiligheid - onbekend
 • Zorg - onbekend
 • Onderwijs - onbekend
 • Landbouw - onbekend
 • Toerisme - onbekend
 • ICT - onbekend

Links

 • ...
 • ...
 • ...

Bijdragen

Wilt u bijdragen aan de economische ontwikkeling van Wanica?

Mail uw link of document (pdf) met informatie over bovenstaande onderwerpen aan info@discover-suriname.com

Contact opnemen

Wilt u contact opnemen met bestuurders, ondernemers of inwoners in Wanica, stuur dan een email naar info@discover-suriname.com

Contact opnemen

Wilt u contact opnemen met bestuurders, ondernemers of inwoners in Coronie, stuur dan een email naar info@discover-suriname.com

Definities Bedrijfsgrootte in Suriname

Grootbedrijf: meer dan 250 werknemers, een jaaromzet van meer dan 50 miljoen euro.
Middelgroot bedrijf: minder dan 250 werknemers, een jaaromzet van hoogstens 50 miljoen euro.
Kleinbedrijf: minder dan 50 werknemers, een netto-jaaromzet van hoogstens 10 miljoen euro
Microbedrijf: minder dan 10 werknemers en een jaaromzet van hoogstens 2 miljoen euro.